ديگر دارد باورم مي شود كه من ,من نيستم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ديگر دارم مي فهمم كه مدام گولم را مي خورم

ديگر دارندمي فهمند كه واقعي نيستم         

 

مانده ام كه چگونه تاب بياورم سنگيني آواررا

بااين ناتواني و ناپيدايي ام در اين روزها

 

مانده ام  تا بشود ,مانده ام تا بيفتد ,مانده ام تاشايد...

 

اما ترس دارم ,ترس دارم از اينكه مي توانم بمانم ,

مي توانم تاب بياورم ,مي توانم بمانم تا...

 

 وترسم از اين است كه بتوانم و بيفتد و بشود اما

من نتوانم و نشود

 

و بيش از همه از اينها از بعد از اينها مي ترسم .

اما دلم مي خواهد...                                 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید