آدونيس

روز پيش ديدار شاعران ايران با آدونيس شاعر بزرگ جهانی  در نشر ثالث صورت

 گرفت  برخی از عکس هايی که من از اين ديدار گرفته ام را می توان ديد :

 

   

/ 1 نظر / 20 بازدید
Layli rakhsha

چه غم بزرگی برای من غريب که نمی توانم انجا باشم. هر تصوير برايم نمايانگر فرهنگ و سرزمین من است.