در ساعت ۵ عصر

درست ساعت ۵ عصر بود

پسری پارچه ی سفيد آورد

سبدی آهک از پيش آماده

در ساعت ۵ عصر

باقی ...

 

باقی ای باقی نگذاشته است لورکا و هم قبيله ی جنوبی اش

باقی بهترست بقايتان باشد تا  ...

 

 

/ 1 نظر / 22 بازدید
sepideh shirzad

salam rasool jan ,man kolii chiz tooye sitam neveshtam be farsi vali hich kodoom ersal nashodan