هنگامه عبورست از اين زمان مرداب گون و سايه هاي لجن مال معلق .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

عبور از عادت ماندن , مگر نمي داني كه سخت است وحتا خشن و بي رحم . اما چه باك, كه اجبار رفتن  از ركود آب و ماسيدن آن بر پايه هاي آب سخت تر و بي رحم ترنيست.

گذشت ثانيه ها و ساعت هاست كه به تو هشدار مي دهند از اين عادت ها فاصله بگيرو تن به راه واقعيت ده و اين تو هستي كه بايد بفهمي واقعيت چيست ؟

بايد بفهمي واقعيت تلخ است, واقعيت بي رحم است , واقعيت ترس دارد . اما, واقعيت واقعي ست و اين واقعي بودن ست كه راه و ساختمان اصلي زندگي را بايد بر آن ساخت , هر چند تلخ و  بي رحم  و ترس ناك باشد,

هر چقدر هم عجيب و حيرت انگيز باشد

مگر زندگي چه چيزي جز حيرت است ؟

اينكه بخواهيم مدام شيريني و دل خوشي و علاقه هايمان را با واقعيت مطابق كنيم , سخت كاري ست خيال انگيز و چه بيمي بدتر از اين كه خيال را مدام جلوي  واقعيت گذاشتن واز واقع بيني دور شدن .

واقعيت را ببينيم و بعد شروع كنيم . چه خوب است كه خشونت و حيرت واقعيت زندگي را بفهميم و بعد اميال درونمان را بجو ييم, ميان اين خشونت هاي ثابت ميان اين حيرت هاي همواره , چرا كه راهي جز اين نيست .

 

پس هميشه به ياد بياوريم كه : " هيچ بنايي را آن چنان نسازيم كه اگر خواستيم خرابش كنيم نتوايم "

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
Ramin Rakhsha

سلام کاملا موافقم که نبايدهيچ بنايی را آنچنان ساخت که در ساختنش دچار مشکل شد مگر آن که آن بنا برای حفاظت از انسان و آدميان باشد. در حقيقت ما از بنا های انديشه حرف ميزنيم که گاه ممکن است خشتشان از بنيان کج نهاده شده باشد. اما درخواست من اين است که با چشمانی باز و واقعگرايانه به همه احوال زندگی نگاه کرد. اول از همه به حالات خودمان هر چند که اين بسی مشکل است اما راه تعالی و رشد از آن آغاز ميشود.