رخشاهان

 
عناوین مطالب وبلاگ "رخشاهان"

» جایزه نیما :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» جشن نامه سیمین شاعر :: ۱۳۸۸/٢/۱٧
» سایت زمینه :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۳
» کلاغی در گلویم. :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٩
» شعر :: ۱۳۸٧/۱۱/٩
» فردا همیشه امروز است :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
» یک شعر در سایت جن وپری :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» درباره ی فرشته ساری :: ۱۳۸٧/٩/۱٦
» دو گفت وگو درباره ی جوایز ادبی :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» گریز های ناگزیر :: ۱۳۸٧/٧/٢۸
» کسی پشت شمشادهاست :: ۱۳۸٧/٧/٧
» درباره ی تفکر :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
» تصویر آویزان گیلاس ها :: ۱۳۸٧/٥/۳۱
» جلسه اول :: ۱۳۸٧/٥/٢۸
» حق با همه است :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» گفت وگو ی منتشر شده در روزنامه کارگزاران :: ۱۳۸٧/٥/۱۳
» دو کار از رسول رخشا در روزنامه کارگزاران :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» گرمای دهانی که از تابستان ... :: ۱۳۸٧/٤/٦
» ازآب در می آید گاهی حتا بی اینکه آب از آب :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» دو شعر :: ۱۳۸٧/٢/۱
» سه کار از رسول رخشا در سایت های ادبی :: ۱۳۸٧/۱/۱٤
» شعر ( من دیگر سال هاست لیلا نیستم -3) :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» بودن یا نبودن مهم نیست ٬مهم اتفاق ها هستند که روی زمین می افتند :: ۱۳۸٦/۱٢/٦
» دوگانه ی قرمز و سفید :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٤
» دو کار از رسول رخشا در مجله شعر وازنا :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٥
» شعر :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» درباره ی نوشتنم در وبلاگ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۳
» من دیگر سال هاست ليلا نيستم :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
» ما محصول نوبر شرايطيم :: ۱۳۸٦/٩/٢٧
» يک شعر از رسول رخشا :: ۱۳۸٦/٩/٧
» يک شعر در مجله دال :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» باش / نباش :: ۱۳۸٦/۸/۱٥
» شعرک :: ۱۳۸٦/۸/۱٠
» من باب نوشتن يا ننوشتن :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
» اتفاق ها از پیش افتاده اند تنها بر ما حادث می شوند :: ۱۳۸٦/٧/۱
» شعر :: ۱۳۸٦/٦/۱٧
» قرارنيست هيچ اتفاقی بيفتد :: ۱۳۸٦/٥/٢۸
» برداشت سوم :: ۱۳۸٦/٥/٢۱
» پركن خالي كن 2 :: ۱۳۸٦/٥/۱۳
» پر کن /خالي کن :: ۱۳۸٦/٥/۱٠
» باز که تو خودت :: ۱۳۸٦/٥/٢
» ۱۳۸٦/٤/۳۱ :: ۱۳۸٦/٤/۳۱
» ۱۳۸٦/٤/۳۱ :: ۱۳۸٦/٤/۳۱
» سه کار تازه :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
» نامه :: ۱۳۸٦/٤/٧
» ارتباط مستقيم بنزين و گردن :: ۱۳۸٦/٤/٦
» ۱۳۸٦/٤/٤ :: ۱۳۸٦/٤/٤
» انسان گوز مخلوقات خداوند هم نیست :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
» ۱۳۸٦/۳/۱٢ :: ۱۳۸٦/۳/۱٢
» مساله / وسوسه یا هر چیز دیگری :: ۱۳۸٦/٢/٢٠
» دو شعر :: ۱۳۸٦/٢/۱۱
» حالا :: ۱۳۸٦/٢/٢
» عکس ها ی سفر نوروز به خوزستان :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
» فين فين :: ۱۳۸٦/۱/۱٥
» نامه اي درجواب نامه اي كه نيست :: ۱۳۸٦/۱/۱۱
» بهار بهانه است :: ۱۳۸٦/۱/۸
» پیر مرد چشم ما بود :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٩
» همه از سرما یخ زدن :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٤
» هیچی :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٢
» يک شعر کوتاه :: ۱۳۸٥/۱٢/۱
» همين است ديگر... اين متن :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٤
» نشست وازنا با مسعود احمدی در کارگاه کارنامه :: ۱۳۸٥/۱۱/٢۳
» لابد به هوای بهاراست :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٦
» معرفی مهناز بدیهیان از شاعران مهاجر به همراه یک مصاحبه :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» متن سخنراني "پاموك" هنگام دريافت جايزه نوبل :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» عکس هایی که قرار بود ...( جایزه بیژن جلالی ) :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» ۱۳۸٥/۱٠/۳٠ :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» جايزه بيژن جلالی (ستايش يک عمر شاعری احمدرضا احمدی) :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
» يک نامه بدون گيرنده :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
» آرامم کن :: ۱۳۸٥/۱٠/٩
» ۱۳۸٥/۱٠/٤ :: ۱۳۸٥/۱٠/٤
» ۱۳۸٥/۱٠/٢ :: ۱۳۸٥/۱٠/٢
» ۱۳۸٥/٩/۳٠ :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» ۱۳۸٥/٩/۳٠ :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» ۱۳۸٥/٩/۳٠ :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
» دروازه های رو به خورشید جایشان عوض می شود :: ۱۳۸٥/٩/٢٧
» میلاد تنت :: ۱۳۸٥/٩/٢٥
» ميلاد بامداد :: ۱۳۸٥/٩/٢۱
» باز هم خرمالوی همسايه :: ۱۳۸٥/٩/٢٠
» يک شعر :: ۱۳۸٥/٩/۱۸
» سفر بی ارمغان :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» افسردگی ملی هم می شود :: ۱۳۸٥/٩/۱
» ۱۳۸٥/۸/۳٠ :: ۱۳۸٥/۸/۳٠
» سايه ابر :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
» همان بهتر که نوشتن نبوده وبودن نبوده !!!!! :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» هدف :: ۱۳۸٥/۸/٢۱
» باران بی وقفه ی پاییز تهران :: ۱۳۸٥/٧/٢٤
» نوبل و دولت آبادی :: ۱۳۸٥/٧/٢٢
» عکس هایی از مراسم عمران صلاحی :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» شک کن. :: ۱۳۸٥/٧/۱٦
» عمران صلاحی درگذشت. :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
» چرا خودمان را گول می زنیم :: ۱۳۸٥/٦/٢٢
» همسايه :: ۱۳۸٥/٦/٢٠
» ۱۳۸٥/٦/۸ :: ۱۳۸٥/٦/۸
» چیززیادی نمی دانم :: ۱۳۸٥/٥/۱۳
» دو شعر :: ۱۳۸٥/٥/٧
» حرف هاى آدم هم، ته مى كشد :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
» فريدون رهنما :: ۱۳۸٥/٤/٢٦
» شعر ک :: ۱۳۸٥/٤/٢٤
» ۱۳۸٥/٤/۱٩ :: ۱۳۸٥/٤/۱٩
» سيمين بانو نامزد نوبل شد :: ۱۳۸٥/٤/۱۳
» ۱۳۸٥/٤/۱٢ :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» ۱۳۸٥/٤/۸ :: ۱۳۸٥/٤/۸
» يک شعر :: ۱۳۸٥/٤/۱
» ۱۳۸٥/۳/٢٩ :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» آب و صابون ونوشتن :: ۱۳۸٥/۳/٢٢
» مالباختگان هنری (جهت اطلاع ) :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» ۱۳۸٥/۳/۱٦ :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» ۱۳۸٥/۳/۱٦ :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
» دستم :: ۱۳۸٥/۳/۱٠
» من برده ام :: ۱۳۸٥/۳/۱
» باران ِ اردیبهشت :: ۱۳۸٥/٢/۱۳
» قهوه جوش انوره دو بالزاک :: ۱۳۸٥/٢/۱٠
» يک شعر کوتاه :: ۱۳۸٥/٢/٤
» داریم با هم گفت و گو می کنیم :: ۱۳۸٥/۱/٢٩
» می شود فهميد :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» روی رود :: ۱۳۸٥/۱/٢٢
» نقدی بر رساله هگل /يارعلی پورمقدم :: ۱۳۸٥/۱/۱٤
» رساله هگل / داستانی از يارعلی پورمقدم :: ۱۳۸٥/۱/۱٤
» بهار عزادار :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۱
» آخرين حيرت :: ۱۳۸٤/۱٢/۱۳
» نيلوفری در مرداب :: ۱۳۸٤/۱٢/٧
» بايد سري به ظهيرالدوله بزنيم :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
» اين غربت است :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
» شعری از بامداد :: ۱۳۸٤/۱۱/۸
» انگار نه انگار :: ۱۳۸٤/۱۱/۳
» رد برف :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٢
» يک شعر کوتاه زمستانی :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۱
» عکسی از برف :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۱
» رو به ... :: ۱۳۸٤/۱٠/۸
» چند روز ننوشتن :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
» شب پيش از ميلاد :: ۱۳۸٤/٩/٢٤
» ميلاد بامداد :: ۱۳۸٤/٩/٢۱
» اهلی کردن :: ۱۳۸٤/٩/٢٠
» آدونيس :: ۱۳۸٤/٩/۱٥
» ۱۳۸٤/٩/۱٢ :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» اولين عکس :: ۱۳۸٤/٩/٧
» مرتضی مميز :: ۱۳۸٤/٩/٧
» ۱۳۸٤/٩/٢ :: ۱۳۸٤/٩/٢
» آتشی خاموش شد :: ۱۳۸٤/۸/۳٠
» منوچهر آتشی بد است :: ۱۳۸٤/۸/٢٧
» اين روزها :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
» خرمالوی افسرده ی همسايه :: ۱۳۸٤/۸/٢٤
» ۱۳۸٤/۸/٢٢ :: ۱۳۸٤/۸/٢٢
» ۱۳۸٤/۸/٢٠ :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» آفتاب باش :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
» تکليف بلا تکليفی :: ۱۳۸٤/۸/۱٦
» شعری از سيد علی صالحی :: ۱۳۸٤/۸/۱٤
» ۱۳۸٤/۸/۱۱ :: ۱۳۸٤/۸/۱۱
» ۱۳۸٤/۸/٩ :: ۱۳۸٤/۸/٩
» ۱۳۸٤/۸/۸ :: ۱۳۸٤/۸/۸
» سقف آسمانی :: ۱۳۸٤/۸/٢
» يک سرما خوردگی :: ۱۳۸٤/۸/۱
» بيست و ششم مهر ماه :: ۱۳۸٤/٧/٢٦
» ۱۳۸٤/٧/٢٠ :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» بیستم مهر ماه :: ۱۳۸٤/٧/٢٠
» زبان وجهان :: ۱۳۸٤/٧/۱۱
» ۱۳۸٤/٧/٩ :: ۱۳۸٤/٧/٩
» ۱۳۸٤/٧/٩ :: ۱۳۸٤/٧/٩
» ۱۳۸٤/٧/٦ :: ۱۳۸٤/٧/٦
» ۱۳۸٤/٧/٢ :: ۱۳۸٤/٧/٢
» مدرسه ها باز شدند :: ۱۳۸٤/٧/۱
» ۱۳۸٤/٦/۳٠ :: ۱۳۸٤/٦/۳٠
» ۱۳۸٤/٦/٢۸ :: ۱۳۸٤/٦/٢۸
» شعر و مرگ :: ۱۳۸٤/٦/٢۳
» کمی شلوغی :: ۱۳۸٤/٦/٢٢
» ۱۳۸٤/٦/٩ :: ۱۳۸٤/٦/٩
» ۱۳۸٤/٦/٦ :: ۱۳۸٤/٦/٦
» ۱۳۸٤/٦/۱ :: ۱۳۸٤/٦/۱
» ۱۳۸٤/٦/۱ :: ۱۳۸٤/٦/۱
» ۱۳۸٤/٥/۸ :: ۱۳۸٤/٥/۸
» فانوس را کمی بالاتر بگير :: ۱۳۸٤/٥/٧
» ۱۳۸٤/٤/٢٢ :: ۱۳۸٤/٤/٢٢
» جلسه‌ی نقد و بررسی مجموعه داستان « بگذریم » نوشته‌ی بهناز علی‌پور گسکری :: ۱۳۸٤/٤/۱۱
» ۱۳۸٤/٤/۸ :: ۱۳۸٤/٤/۸
» ۱۳۸٤/٤/٧ :: ۱۳۸٤/٤/٧
» ۱۳۸٤/٤/۱ :: ۱۳۸٤/٤/۱
» به خاطر تاريخ :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
» ۱۳۸٤/۳/۳٠ :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
» ۱۳۸٤/۳/۳٠ :: ۱۳۸٤/۳/۳٠
» ۱۳۸٤/۳/٢٢ :: ۱۳۸٤/۳/٢٢
» شعر :: ۱۳۸٤/۳/٢۱
» ۱۳۸٤/۳/۱٧ :: ۱۳۸٤/۳/۱٧
» ۱۳۸٤/۳/۱٦ :: ۱۳۸٤/۳/۱٦
» ۱۳۸٤/۳/۱٠ :: ۱۳۸٤/۳/۱٠
» ۱۳۸٤/۳/٩ :: ۱۳۸٤/۳/٩
» ۱۳۸٤/۳/٥ :: ۱۳۸٤/۳/٥